Artigos

Galicia na cartografia da Europa medieval

A fama máis a difusión do nome de Galicia na época medieval ten un dos seus mais poderosos escenarios nas fontes cartográficas da época. Como imos ver, ao longo do no noso esquemático percorrido polos mapas medievais, Galicia apareceu moi adoito nestas representacións espaciais e ideais, sinaladamente até o século XIV.

O Reino de Galicia entre o reinado de Garcia e o de Afonso VII (1065-1157)

Galicia foi un reino de seu durante, cando menos, unha parte da Idade Media. Esta afirmación, hoxe en día obvia, non era moi frecuente até fai uns poucos anos. A primeira cuestión a dilucidar é desde cando podemos falar do reino de Galicia. O que semella claro é que o recordo da provincia romana da Gallaecia e do mesmo estado suevo, garantiron un recoñecemento de Galicia no conxunto dos territorios ibéricos.

Cantigas de Amigo: Música e natureza no Reino Medieval de Galicia

Se pretendemos trazar unha panorámica do que sería a música no Reino Medieval de Galicia, axiña constataremos que contamos con máis lagoas ca certezas. Isto é así non necesariamente por razóns intrínsecas ao noso contexto, senón máis ben comúns ao estudo da música medieval. Neste artigo tocamos a música e a natureza no Reino Medieval de Galiza a través do que chegou até os nosos días.

O Reino de Galiza: Coñecer o pasado para construírmos o futuro

Orgullo Galego forma parte de 20 proxectos escollidos pola área de Cultura da Deputación da Coruña co obxectivo da divulgación de Proxectos Culturais do Reino de Galiza. Entre os meses de xullo e novembro desenvolveremos un ambicioso proxecto que inclue artigos, vídeos, infografías e outro tipo de material diverso. Leva por título “O Reino de Galiza: Coñecer o pasado para construírmos o futuro”.