Artigos

Eva Moreda

Cantigas de Amigo: Música e natureza no Reino Medieval de Galicia

Se pretendemos trazar unha panorámica do que sería a música no Reino Medieval de Galicia, axiña constataremos que contamos con máis lagoas ca certezas. Isto é así non necesariamente por razóns intrínsecas ao noso contexto, senón máis ben comúns ao estudo da música medieval. Neste artigo tocamos a música e a natureza no Reino Medieval de Galiza a través do que chegou até os nosos días.

Orgullo Galego

O Reino de Galiza: Coñecer o pasado para construírmos o futuro

Orgullo Galego forma parte de 20 proxectos escollidos pola área de Cultura da Deputación da Coruña co obxectivo da divulgación de Proxectos Culturais do Reino de Galiza. Entre os meses de xullo e novembro desenvolveremos un ambicioso proxecto que inclue artigos, vídeos, infografías e outro tipo de material diverso. Leva por título “O Reino de Galiza: Coñecer o pasado para construírmos o futuro”.