Infografías

O Panteón Real de Compostela

Está localizado na Catedral de Santiago.

Hai numerosas personalidades do Reino de Galiza: Fernando II, Afonso VIII, a raíña Berenguela, o conde Raimundo Borgoña, Xoana de Castro ou Pedro Froilaz.

Este lugar pasa desapercibido ante a maioría da xente e crea un falso relato ao falar dos Reis de León, cando a propia documentación da época fala dos Reis da Gallaecia.

Despois dunha forte campaña da Asociación Cultural O´Galo o panteón foi aberto ao público no ano 2003

Que é o Priscilianismo

Prisciliano foi un bispo que foi condenado en Tréveris por maxia e maniqueísmo e posteriormente decapitado.

O priscilianismo era unha corrente do cristianismo que promovía a vida austera fronte ás formas de vida ostentosas da xerarquía eclesiástica. As súas ideas revolucionarias extendéronse rapidamente entre o pobo, especialmente na Gallaecia.

A igrexa condenou a Prisciliano e a doutrina priscilianista. Mesmo despois da morte de Prisciliano tiveron que prohibir a súa doutrina polo forte interese entre o pobo.

A entrada dos Suevos na Gallaecia e a desaparición da doutrina romana provocou que o priscilianismo gañara forza.

Varias veces na historia tense afirmado que os restos da Catedral serían os de Prisciliano e non os de Santiago